februari 2021

All posts from februari 2021

Corona-regelingen 1e kwartaal 2021 Ondernemers

Aangezien wij erg veel vragen krijgen over de regelingen die gelden voor het eerste kwartaal 2021, hebben wij hier een overzicht gemaakt van de regelingen, inclusief een korte omschrijving en informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure.

De veel gestelde vragen zullen wij bij de betreffende regeling vermelden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – Update 16-02

 • Omschrijving: Subsidie voor ondernemers met veel omzetverlies die daardoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten.
 • Aanvragen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. Voor de aanvraag is eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig.
 • Aanvraagtermijn: open vanaf 15 februari 2021 om 12:00 uur en sluit op 30 april om 17:00 uur. De aanvraag kan gedaan worden voor de periode jan-mrt 21.
 • Voorwaarden: het omzetverlies moet minimaal 30% zijn én de vaste lasten minimaal € 1.500,- (dit is op basis van het percentage vaste lasten dat bij de branche van de hoofdactiviteit hoort). Zie de website van RVO voor meerdere voorwaarden/uitleg.
 • Adviestool: RVO heeft een adviestool op de site staan waar een proefberekening gemaakt kan worden.
 • Website: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Veelgestelde vragen

V: Hoe kan ik die voorraadvergoeding aanvragen?

A: Als je in aanmerking komt voor de voorraadvergoeding dan wordt dit vanzelf bij de TVL gerekend.

V: Volgens de adviestool kan ik geen aanvraag doen omdat mijn vaste lasten niet hoog genoeg zouden zijn. Maar ik heb bewijs dat ik zeker € 3.000,- aan vaste lasten heb voor deze drie maanden.

A: Voor de TVL worden de vaste lasten berekend op basis van een kostenpercentage. Als dit percentage van de omzet lager uitkomt dan € 3.000,- kom je helaas niet in aanmerking.

V: Voor het 1e kwartaal zijn de vaste lasten verlaagd naar minimaal € 1.500,- per drie maanden maar de adviestool geeft aan dat dit nog niet definitief is en er geen berekening gemaakt kan worden. Hoe zit dit?

A: De EU moet de aanpassingen nog goedkeuren. Zodra dit goedgekeurd is wordt de verlaging van de vaste lasten doorgevoerd.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • Omschrijving: Subsidie voor werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies hebben en met deze tegemoetkoming hun werknemers kunnen doorbetalen en in dienst houden.
 • Aanvragen: UWV via een formulier op de website.
 • Aanvraagtermijn: opent naar verwachting 15 februari 2021 en sluit op 14 maart. De aanvraag kan gedaan worden voor de periode van 3 maanden.
 • Voorwaarden: de NOW kan aangevraagd worden als het omzetverlies over 3 aaneengesloten maanden minimaal 20% is.
 • Website: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 • Omschrijving: Deze regeling bestaat uit 2 delen: 1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen onder het sociaal minimum daalt. 2. Lening voor bedrijfskapotaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
 • Aanvragen: Via de gemeente waar je woont.
 • Aanvraagtermijn: zie de website van de gemeente. De aanvraag kan gedaan worden voor de periode van 3 maanden.
 • Voorwaarden: het huishoudinkomen komt onder het sociaal minimum en/of het bedrijf heeft liquiditeitsproblemen; je bent tussen 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd; je bent Nederlander (of daarmee gelijkgesteld); je woont in Nederland; je bedrijf is gevestigd in Nederland en is nog economisch actief; je voldoet aan alle wettelijke vereisten en vergunningen en bent voor 17-03-2020 gestart met de onderneming en ingeschreven bij de KvK.
 • Partnertoets: het inkomen van de partner wordt meegeteld. Komt het huishoudinkomen daarmee boven het sociaal minimum, dan kun je geen aanspraak op de TOZO maken.
 • Lening bedrijfskapitaal: de lening voor bedrijfskapitaal kan voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen max € 10.157,- bedragen.
 • Website: https://krijgiktozo.nl

Versoepeling urencriterium

Voor de periode van 01-03-2020 tot 01-10-2020 is er een versoepeling van het urencriterium.

 • Je mag er van uit gaan dat je ten minste 24 uur aan de onderneming hebt besteed (ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan).
 • Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag je er van uit gaan dat je ten minste 16 uur per week aan de onderneming hebt besteed.
 • Ben je een seizoensgebonden ondernemer met de piek in de periode 01 maart t/m 31 oktober, dan mag je van hetzelfde aantal uren als in 2019 uit gaan. Deze uren moet je wel aannemelijk kunnen maken.

Voor de periode 01-01-2021 tot 01-07-2021 geldt ook en versoepeling van het urencriterium.

 • Je mag er van uit gaan dat je ten minste 24 uur aan de onderneming hebt besteed (ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan).
 • Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag je er van uit gaan dat je ten minste 16 uur per week aan de onderneming hebt besteed.
 • Ben je een seizoensgebonden ondernemer met de piek in de periode 01 januari t/m 30 juni, dan mag je van hetzelfde aantal uren als in 2019 uit gaan.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Verlagen gebruikelijk loon

 • Omschrijving: Als de BV door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je voor 2021, zonder vooraf toestemming vooraf, het gebruikelijk loon verlagen.
 • Voorwaarden: Verlaging mag max de daling van de omzet zijn. Voor 2021 wordt het vergelijk gemaakt o.b.v. 2019 en het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. Rekening-courantschuld of dividend mogen niet toenemen door het lager loon.
read more
Marco en ClaraCorona-regelingen 1e kwartaal 2021 Ondernemers