Boekhouding

Boekhouding voor bedrijven

Wij verzorgen graag uw boekhouding voor u!
Zowel gevestigde als startende ondernemers zijn bij ons welkom.Wat kunt u van ons verwachten?

 • Per maand of kwartaal boeken wij de facturen, nota’s, bankafschriften en dergelijk in.
 • Per kwartaal ontvangt u een korte rapportage, bestaande uit een balans en winst- en verliesrekening.
 • Het verzorgen van de betreffende belastingaangiften, indien gewenst.
 • Het onderhouden van contact met de belastingdienst.
 • Na afloop van het boekjaar de jaarcijfers (balans en de winst- en verliesrekening).
 • Periodiek contact: we maken graag een praatje om de gang van zaken binnen het bedrijf te bespreken en geven u tips en adviezen waar nodig.

Wat verwachten wij van u? 

 • Aanlevering van uw bonnen, facturen, bankafschriften en dergelijke. Het liefst in een map of digitaal, maar een schoenendoos met bonnetjes is ook geen probleem.
 • Het bijhouden van welke facturen hoe en wanneer betaald en ontvangen zijn.
 • Doorgeven van het zakelijke bankrekeningnummer, uw omzetbelastingnummer en eventueel uw btw-id.
 • Indien u overstapt: De balans en winst-en verliesrekening per aanvangsdatum dat wij de werkzaamheden voor u gaan verrichten.

Facturen en kosten

 • U ontvangt de factuur per maand, kwartaal of jaar; afhankelijk van de met u gemaakte afspraken.
 • Facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden door middel van overschrijving, via pin bij aanlevering of incasso omstreeks de 3e woensdag van de maand.
 • Voor het normale boekhoudwerk bestaande uit het inboeken, de aangifte omzetbelasting en kwartaalrapportage spreken wij een vast bedrag met u af.
 • Werkzaamheden buiten het normale boekhoudwerk worden apart in rekening gebracht. Vooraf spreken we de werkzaamheden met u door zodat wij u een indicatie van de kosten kunnen geven.
 • Indien u gevestigd bent op meer dan 25 kilometer afstand, dan kunnen wij een reiskostenvergoeding aan u vragen. Dit zal altijd vooraf met u besproken worden.

Vragen?

 • Heeft u vragen? Belt u ons gewoon! U kunt beter drie keer te veel bellenen vragen dan dat er onherstelbare fouten gemaakt worden.
 • Vragen staat vrij! Bij ons wordt er niet gewerkt met “uurtje-factuurtje” en wordt een telefoontje dus ook niet zomaar doorberekend. U bent vrij omvragen te stellen indien nodig, zonder dat u bang hoeft te zijn voor een torenhoge factuur.

 

 

Onze filosofie
Wij vinden het leuk om met cijfertjes te werken en verzorgen graag uw
boekhouding. U kunt rekenen op een enthousiaste inzet van ons. Wij staan ervoor
dat onze klanten hun werk goed, zonder problemen en met plezier kunnen doen.
Laat het papierwerk maar aan ons over, zodat u kunt ondernemen!