Boekhouding voor bedrijven

Wij verzorgen graag uw boekhouding voor u!

Zowel gevestigde als startende ondernemers zijn bij ons welkom.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Per maand of kwartaal boeken wij de facturen, nota’s, bankafschriften en
  dergelijk in.
 • Per kwartaal ontvangt u een korte rapportage, bestaande uit een balans
  en winst- en verliesrekening.
 • Het verzorgen van de betreffende belastingaangiften, indien gewenst.
 • Het onderhouden van contact met de belastingdienst.
 • Na afloop van het boekjaar een rapportage over uw bedrijf. In deze
  rapportage bevindt zich de balans, de winst- en verliesrekening, een
  toelichting over de stand van zaken bij uw bedrijf en indien nodig
  opmerkingen of aanbevelingen.
 • Periodiek contact: we maken een praatje onder het genot van een bakje
  koffie, bespreken de gang van zaken binnen het bedrijf met u en geven u tips
  en adviezen waar nodig.

Wat verwachten wij van u?

 • De balans en winst-en verliesrekening per aanvangsdatum dat wij de
  werkzaamheden voor u gaan verrichten.
 • Aanlevering van uw bonnen, facturen, bankafschriften en dergelijke. Het
  liefst in een map, maar een schoenendoos met bonnetjes is ook geen probleem.
 • Het bijhouden van welke facturen hoe en wanneer betaald en ontvangen
  zijn.
 • Doorgeven van het zakelijke bankrekeningnummer, uw omzetbelastingnummer
  en eventueel de inlogcodes voor het verzorgen van uw aangifte omzetbelasting.

Facturen en kosten

 • U ontvangt de factuur per maand, kwartaal of jaar; afhankelijk van de
  met u gemaakte afspraken.
 • Facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden door middel van
  overschrijving of contante betaling.
 • Voor het normale boekhoudwerk bestaande uit het inboeken, de aangifte
  omzetbelasting en kwartaalrapportage spreken wij een vast bedrag met u af.
 • Werkzaamheden buiten het normale boekhoudwerk worden apart in rekening
  gebracht. Vooraf spreken we de werkzaamheden met u door zodat wij u een
  indicatie van de kosten kunnen geven.
 • Indien u gevestigd bent op meer dan 25 kilometer afstand, dan kunnen wij
  een reiskostenvergoeding aan u vragen. Dit zal altijd vooraf met u besproken
  worden.

Vragen?

 • Heeft u vragen? Belt u ons gewoon! U kunt beter drie keer te veel bellen
  en vragen dan dat er onherstelbare fouten gemaakt worden.
 • Vragen staat vrij! Bij ons wordt er niet gewerkt met “uurtje-factuurtje”
  en wordt een telefoontje dus ook niet zomaar doorberekend. U bent vrij om
  vragen te stellen indien nodig, zonder dat u bang hoeft te zijn voor een
  torenhoge factuur.

Onze filosofie

Wij vinden het leuk om met cijfertjes te werken en verzorgen graag uw
boekhouding. U kunt rekenen op een enthousiaste inzet van ons. Wij staan ervoor
dat onze klanten hun werk goed, zonder problemen en met plezier kunnen doen.
Laat het papierwerk maar aan ons over, zodat u kunt ondernemen!


Tarieven (exclusief 21% btw):

Omschrijving Tarief in euro’s Tariefeenheid
Boekhouding(de vanaf prijs is gebaseerd op ongeveer 10
facturen per maand, de btw-aangifte per kwartaal, advies en het ophalen
van uw boekhouding bij u thuis of op kantoor)
vanaf 40,00 per maand
Uurtarief 35,00 per uur
Aangifte omzetbelasting 15,00 per aangifte
Suppletie omzetbelasting 15,00 per formulier
Winstaangifte (exclusief IB-aangifte) 25,00 per aangifte
IB-aangifte 33,06 per aangifte
Loonadministratie (inclusief loonaangifte,
salarisstroken en jaaropgaaf)

20,00

p.p. per maand