Nieuws

Nieuws

Compensatieregeling geopend!

De compensatieregeling van € 4.000,- is sinds vrijdag 27-03 geopend. Helaas is er vandaag 28-03 een technische storing bij RVO waardoor aanvragen niet mogelijk is.

De regeling in het kort:

  • De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
  • U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16.30
  • U kunt alleen online aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

•                    • een eHerkenningsmiddel niveau 1

•                    • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);

•                    • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;

•                    • het bankrekeningnummer van uw onderneming;

•                    • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;

•                    • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Hiervoor is een formulier beschikbaar. U hoeft deze niet mee te sturen

De officiële communicatie is te vinden op deze paginahttps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19    

read more
Marco en ClaraCompensatieregeling geopend!

Uitstel belastingaanslagen

Heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van de Coronacrisis? Dan kunt u bijzonder uitstel aanvragen voor het betalen van uw belastingaanslagen.

Dit kan voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en de loonheffingen.

Het uitstel betreft 3 maanden. Na ontvangst van uw verzoek stopt de belastingdienst de invorderingsmaatregelen.

Let op: u kunt pas uitstel aanvragen nadat u de aanslag heeft ontvangen!

Meer informatie over de regeling vindt u bij de belastingdienst.

Een voorbeeldbrief voor het aanvragen van het uitstel kunt u hier downloaden:

read more
Marco en ClaraUitstel belastingaanslagen

Compensatieregeling getroffen ondernemers / NOODLOKET

Wij krijgen veel vragen of iemand hier gebruik van kan maken. Hieronder de huidige informatie van de overheid.

Compensatieregeling: De compensatieregeling getroffen sectoren is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

Meer info over deze regeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

read more
Marco en ClaraCompensatieregeling getroffen ondernemers / NOODLOKET
Marco en ClaraNieuws