nieuws

2019

Fijne jaarwisseling

De laatste uren breken aan. Als de klok straks 12 slaat sluiten wij een extreem bewogen jaar af. Een jaar dat voor velen de boeken in zal gaan als een drama. Of dit nu is vanwege het verlies van dierbaren of de gevolgen van het Coronavirus, zoals het sluiten van de zaak. Voor sommigen waren er ook lichtpuntjes zoals de geboorte van een kind of juist uitbreiding of verandering van de zaak en/of werkzaamheden. Al met al is het een bewogen jaar dat heel veel van iedereen gevraagd heeft. Een jaar wat wij, en velen met ons, maar al te graag afsluiten.

Wij wensen iedereen een mooie jaarwisseling toe en hopen dat 2021 een jaar mag zijn vol geluk, gezondheid en voorspoed!

read more
Marco en ClaraFijne jaarwisseling

Btw-aangifte 2e kwartaal

Het is deze maand weer tijd voor de btw-aangifte van het tweede kwartaal. Wilt u een komen aanleveren? Dan vragen wij u om van te voren aan te geven wanneer u langskomt/langs wilt komen. Zo kunnen wij er voor zorgen dat we niet teveel mensen tegelijk op kantoor krijgen die komen aanleveren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

read more
Marco en ClaraBtw-aangifte 2e kwartaal

Openingstijden Zomerperiode: juli en augustus

Tijdens de zomerperiode hebben wij aangepaste openingstijden.

Wij zijn gesloten van vrijdag 10 t/m maandag 13 juli en van woensdag 29 juli t/m dinsdag 18 augustus.

Wij zijn in deze periode ook telefonisch niet bereikbaar. E-mails en whatsapp-berichten beantwoorden wij enkele dagen nadat we weer geopend zijn.

read more
Marco en ClaraOpeningstijden Zomerperiode: juli en augustus

Compensatieregeling geopend!

De compensatieregeling van € 4.000,- is sinds vrijdag 27-03 geopend. Helaas is er vandaag 28-03 een technische storing bij RVO waardoor aanvragen niet mogelijk is.

De regeling in het kort:

 • De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
 • U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16.30
 • U kunt alleen online aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

•                    • een eHerkenningsmiddel niveau 1

•                    • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);

•                    • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;

•                    • het bankrekeningnummer van uw onderneming;

•                    • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;

•                    • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Hiervoor is een formulier beschikbaar. U hoeft deze niet mee te sturen

De officiële communicatie is te vinden op deze paginahttps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19    

read more
Marco en ClaraCompensatieregeling geopend!

Uitstel belastingaanslagen

Heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van de Coronacrisis? Dan kunt u bijzonder uitstel aanvragen voor het betalen van uw belastingaanslagen.

Dit kan voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en de loonheffingen.

Het uitstel betreft 3 maanden. Na ontvangst van uw verzoek stopt de belastingdienst de invorderingsmaatregelen.

Let op: u kunt pas uitstel aanvragen nadat u de aanslag heeft ontvangen!

Meer informatie over de regeling vindt u bij de belastingdienst.

Een voorbeeldbrief voor het aanvragen van het uitstel kunt u hier downloaden:

read more
Marco en ClaraUitstel belastingaanslagen

Compensatieregeling getroffen ondernemers / NOODLOKET

Wij krijgen veel vragen of iemand hier gebruik van kan maken. Hieronder de huidige informatie van de overheid.

Compensatieregeling: De compensatieregeling getroffen sectoren is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

Meer info over deze regeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

read more
Marco en ClaraCompensatieregeling getroffen ondernemers / NOODLOKET

Regelingen voor ondernemers i.v.m. Corona – UPDATE 27-03

Regelingen voor ondernemers i.v.m. Corona – UPDATE 27-03

 1. Uitstel van betaling voor belastingen: Komt u in de betalingsproblemen doordat uw omzet gedaald is als gevolg van het coronavirus, dan kunt u zodra er een naheffingsaanslag opgelegd is om uitstel  van  betaling vragen bij de belastingdienst. Deze regeling geldt voor alle belastingsoorten.
  1. Aanvragen moet via een brief naar de belastingdienst.
 2. Verlagen voorlopige aanslag 2020: Als u een voorlopige aanslag betaald en u verwacht dat uw winst  dit jaar lager zal zijn ten gevolge van het coronavirus, dan kunt u een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen.
  1. Aanpassen gaat via het programma van de belastingdienst of via ons.
 3. Tegemoetkoming loonkosten: Er komt een tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt max 90%. Voorwaarden voor de regeling zijn o.a. dat er minimaal 20% omzetverlies verwacht wordt, de omzetdaling vanaf 1 maart is ingezet en er geen ontslagen vallen.
  1. De regeling wordt nu opgezet en kan binnenkort aangevraagd worden via het UWV.
 4. Bijstand voor zelfstandigen: de bestaande regeling gaat aangepast worden met een kortere aanvraagprocedure. Daarnaast telt vermogen en partnerinkomen niet meer mee.
  1. Deze regeling wordt nu aangepast en kan binnenkort aangevraagd worden bij de eigen gemeente.
 • Gemeente Lingewaard: aanvraag via Gemeente Arnhem.
 • Gemeente Overbetuwe: aanvraag via Gemeente Arnhem.
 • Gemeente Heumen: aanvraag nog onbekend. Contact via ondernemersconsulente mevr. Wattenberg 024-3514024 / awattenberg@heumen.nl
 • Gemeente Renkum: contact opnemen via e-mail naar bedrijven@renkum.nl De gemeente gaat vanaf 27 maart iedereen benaderen dia al aangemeld is.
 • Gemeente Rotterdam: is bezig de regeling op te zetten. Voor nu is er een versnelde procedure BBZ. Hier kan gebruik van gemaakt worden via een formulier op de website van de gemeente en als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Geen liquide middelen zijn.
  • U en/of uw partner geen ander inkomen heeft hoger dan de bijstandsnorm.
  • U heeft acute financiële tekorten c.q. liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen.
 • Gemeente Wijchen: aanvragen via een webformulier op: https://www.wijchen.nl/ondernemers/hulp-voor-ondernemers-coronavirus_43616/
 • Gemeente Mill en Sint-Hubert: telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociaal Domein. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485-396700.
 • Gemeente Deventer: De gemeente en het Ondernemershuis zijn nog in afwachting van deze nieuwe voorwaarden van het BBZ. Tot die tijd kunt u in geval van acute geldnood voor uw levensonderhoud een voorschotaanvraag indienen via gros@deventer.nl. Ondernemers die zich nog niet hebben gemeld en dat alvast willen doen, kunnen een e-mail sturen naar info@ondernemershuis-deventer.nl om zich te laten registreren. Vermeldt u daarin bedrijfsnaam, naam zelfstandig ondernemer, adres en telefoonnummer.

Diverse gemeenten: hebben een regeling voor uitstel zakelijke gemeentelijke belastingen. Zie website van de gemeente voor meer informatie!

https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Coronavirus/Informatie_voor_ondernemers/Uitstel_gemeentelijke_belastingen_voor_ondernemers

https://www.lingewaard.nl/uitstelbelasting

https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Aanvragen_uitstel_gemeentelijke_belastingen_ondernemers

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren: voor enkele sectoren gaat een noodfonds komen met compensatieregelingen voor getroffen sectoren (o.a. horeca en reis-branche).
  • Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. Nog niets bekend over aanvragen.
 2. Verruimde kredietregeling borgstellingskrediet ondernemers: de regering staat meer garant voor leningen van ondernemers. Banken kunnen aanmeldingen bij de overheid.
  • Een lening vraagt u aan via de Bank/Kredietverstrekker.
 3. Rentekorting Qredits: Qredits verlaagt tijdelijk de rente en geeft voor 6 maanden uitstel van aflossing.
  • Informeer bij Qredits.
read more
Marco en ClaraRegelingen voor ondernemers i.v.m. Corona – UPDATE 27-03

Regelingen ondernemers ivm Coronavirus

I.v.m. de vele vragen over regelingen voor ondernemers zetten wij de regelingen hier voor u op een rij.


1. Uitstel van betaling voor belastingen: Komt u in de betalingsproblemen doordat uw omzet gedaald is als gevolg van het coronavirus, dan kunt u zodra er een  naheffingsaanslag opgelegd is om uitstel  van  betaling vragen bij de belastingdienst. Deze regeling geldt voor alle belastingsoorten. Bij deze aanvraag moet een verklaring van ons zitten. Aanvragen moet via een brief naar de belastingdienst.

2. Verlagen voorlopige aanslag 2020: Als u een voorlopige aanslag betaald en u verwacht dat uw winst  dit jaar lager zal zijn ten gevolge van het coronavirus, dan kunt u een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen. Aanpassen gaat via het programma van de belastingdienst of via uw belastingadviseur.

3. Tegemoetkoming loonkosten: Er komt een tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt max 90%. Voorwaarden voor de regeling zijn o.a. dat er minimaal 20% omzetverlies verwacht wordt, de omzetdaling vanaf 1 maart is ingezet en er geen ontslagen vallen. De regeling wordt nu opgezet en kan binnenkort aangevraagd worden via het UWV.

4. Bijstand voor zelfstandigen: de bestaande regeling gaat aangepast worden met een kortere aanvraagprocedure. Daarnaast telt vermogen en partnerinkomen niet meer mee. Deze regeling wordt nu aangepast en kan binnenkort aangevraagd worden bij de gemeente.

5. Compensatieregeling getroffen sectoren: voor enkele sectoren gaat een noodfonds komen met compensatieregelingen voor getroffen sectoren (o.a. horeaca en reis-branche). Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt.

6. Verruimde kredietregeling borgstellingskrediet ondernemers: de regering staat meer garant voor leningen van ondernemers. Banken kunnen aanmeldingen bij de overheid. Een lening vraagt u aan via de Bank/Kredietverstrekker.

7. Rentekorting Qredits: Qredits verlaagt tijdelijk de rente en geeft voor 6 maanden uitstel van aflossing.

Zodra er meer nieuws is sturen wij u een update.

read more
Marco en ClaraRegelingen ondernemers ivm Coronavirus

Afspraak aangifte inkomstenbelasting

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting en dus kunt u weer een afspraak bij ons maken.

Dit jaar hebben wij onze online agenda aangepast. U kunt nu een afspraak plannen als u woont in de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en of Nijmegen. In de agenda krijgt u de beschikbaarheid voor uw gemeente te zien.

U kunt naar de agenda’s via onze contactpagina.

Woont u in een andere gemeente? Dan kunt u bellen of e-mailen om een afspraak te maken.

read more
Marco en ClaraAfspraak aangifte inkomstenbelasting

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken komt er aan

Dit najaar stuurt de belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer naar ondernemers met een eenmanszaak.

Het nieuwe btw-identificatienummer wordt btw-id genoemd en bestaat uit een landcode (NL), 9 cijfers en de toevoeging B01 (of hoger). De cijfers hebben niets meer te maken met uw BSN.

Uw huidige btw-nummer wordt voortaan uw omzetbelastingnummer genoemd. Dit nummer blijft u gebruiken bij contact met de belastingdienst (telefonisch of schriftelijk).

Uw btw-id moet u gebruiken vanaf 01-01-2020. Hiervoor moet u het volgende regelen:

 • zet het nummer op al uw communicatie: facturen, website, offertes, e-mail etc.;
 • geef uw btw-id door aan al uw relaties: boekhouder, opdrachtgevers en klanten;

Heeft u geen eenmanszaak? Dan verandert er voor u weinig. Uw btw-nummer noemen we voortaan omzetbelastingnummer. Dit is het nummer zonder “NL” er voor. Het nummer met “NL” ervoor noemen we voortaan het btw-identificatienummer. Dit btw-id blijft u gebruiken bij contact met andere ondernemers.

Doet u zaken met eenmanszaken in Nederland? Dan moet u zorgen dat u op tijd weet wat het btw-id is.

read more
Marco en ClaraNieuw btw-nummer voor eenmanszaken komt er aan