nieuws

2019

Belastingaangifte 2020

Wegens de storing die de belastingdienst begin april had heeft u nu tot en met 7 mei de tijd voor uw belastingaangifte over 2020.

Doet u de aangifte vóór 8 april, dan ontvangt u vóór 1 juli bericht.

Let op: heeft u uitstel voor 2019 via uw belastingadviseur / boekhouder / accountant? Dan moet deze aangifte voor 1 mei 2021 binnen zijn.

read more
Marco en ClaraBelastingaangifte 2020

Corona-regelingen 1e kwartaal 2021 Ondernemers

Aangezien wij erg veel vragen krijgen over de regelingen die gelden voor het eerste kwartaal 2021, hebben wij hier een overzicht gemaakt van de regelingen, inclusief een korte omschrijving en informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure.

De veel gestelde vragen zullen wij bij de betreffende regeling vermelden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – Update 16-02

 • Omschrijving: Subsidie voor ondernemers met veel omzetverlies die daardoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten.
 • Aanvragen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. Voor de aanvraag is eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig.
 • Aanvraagtermijn: open vanaf 15 februari 2021 om 12:00 uur en sluit op 30 april om 17:00 uur. De aanvraag kan gedaan worden voor de periode jan-mrt 21.
 • Voorwaarden: het omzetverlies moet minimaal 30% zijn én de vaste lasten minimaal € 1.500,- (dit is op basis van het percentage vaste lasten dat bij de branche van de hoofdactiviteit hoort). Zie de website van RVO voor meerdere voorwaarden/uitleg.
 • Adviestool: RVO heeft een adviestool op de site staan waar een proefberekening gemaakt kan worden.
 • Website: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Veelgestelde vragen

V: Hoe kan ik die voorraadvergoeding aanvragen?

A: Als je in aanmerking komt voor de voorraadvergoeding dan wordt dit vanzelf bij de TVL gerekend.

V: Volgens de adviestool kan ik geen aanvraag doen omdat mijn vaste lasten niet hoog genoeg zouden zijn. Maar ik heb bewijs dat ik zeker € 3.000,- aan vaste lasten heb voor deze drie maanden.

A: Voor de TVL worden de vaste lasten berekend op basis van een kostenpercentage. Als dit percentage van de omzet lager uitkomt dan € 3.000,- kom je helaas niet in aanmerking.

V: Voor het 1e kwartaal zijn de vaste lasten verlaagd naar minimaal € 1.500,- per drie maanden maar de adviestool geeft aan dat dit nog niet definitief is en er geen berekening gemaakt kan worden. Hoe zit dit?

A: De EU moet de aanpassingen nog goedkeuren. Zodra dit goedgekeurd is wordt de verlaging van de vaste lasten doorgevoerd.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • Omschrijving: Subsidie voor werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies hebben en met deze tegemoetkoming hun werknemers kunnen doorbetalen en in dienst houden.
 • Aanvragen: UWV via een formulier op de website.
 • Aanvraagtermijn: opent naar verwachting 15 februari 2021 en sluit op 14 maart. De aanvraag kan gedaan worden voor de periode van 3 maanden.
 • Voorwaarden: de NOW kan aangevraagd worden als het omzetverlies over 3 aaneengesloten maanden minimaal 20% is.
 • Website: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 • Omschrijving: Deze regeling bestaat uit 2 delen: 1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen onder het sociaal minimum daalt. 2. Lening voor bedrijfskapotaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
 • Aanvragen: Via de gemeente waar je woont.
 • Aanvraagtermijn: zie de website van de gemeente. De aanvraag kan gedaan worden voor de periode van 3 maanden.
 • Voorwaarden: het huishoudinkomen komt onder het sociaal minimum en/of het bedrijf heeft liquiditeitsproblemen; je bent tussen 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd; je bent Nederlander (of daarmee gelijkgesteld); je woont in Nederland; je bedrijf is gevestigd in Nederland en is nog economisch actief; je voldoet aan alle wettelijke vereisten en vergunningen en bent voor 17-03-2020 gestart met de onderneming en ingeschreven bij de KvK.
 • Partnertoets: het inkomen van de partner wordt meegeteld. Komt het huishoudinkomen daarmee boven het sociaal minimum, dan kun je geen aanspraak op de TOZO maken.
 • Lening bedrijfskapitaal: de lening voor bedrijfskapitaal kan voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen max € 10.157,- bedragen.
 • Website: https://krijgiktozo.nl

Versoepeling urencriterium

Voor de periode van 01-03-2020 tot 01-10-2020 is er een versoepeling van het urencriterium.

 • Je mag er van uit gaan dat je ten minste 24 uur aan de onderneming hebt besteed (ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan).
 • Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag je er van uit gaan dat je ten minste 16 uur per week aan de onderneming hebt besteed.
 • Ben je een seizoensgebonden ondernemer met de piek in de periode 01 maart t/m 31 oktober, dan mag je van hetzelfde aantal uren als in 2019 uit gaan. Deze uren moet je wel aannemelijk kunnen maken.

Voor de periode 01-01-2021 tot 01-07-2021 geldt ook en versoepeling van het urencriterium.

 • Je mag er van uit gaan dat je ten minste 24 uur aan de onderneming hebt besteed (ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan).
 • Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag je er van uit gaan dat je ten minste 16 uur per week aan de onderneming hebt besteed.
 • Ben je een seizoensgebonden ondernemer met de piek in de periode 01 januari t/m 30 juni, dan mag je van hetzelfde aantal uren als in 2019 uit gaan.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Verlagen gebruikelijk loon

 • Omschrijving: Als de BV door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je voor 2021, zonder vooraf toestemming vooraf, het gebruikelijk loon verlagen.
 • Voorwaarden: Verlaging mag max de daling van de omzet zijn. Voor 2021 wordt het vergelijk gemaakt o.b.v. 2019 en het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. Rekening-courantschuld of dividend mogen niet toenemen door het lager loon.
read more
Marco en ClaraCorona-regelingen 1e kwartaal 2021 Ondernemers

Fijne jaarwisseling

De laatste uren breken aan. Als de klok straks 12 slaat sluiten wij een extreem bewogen jaar af. Een jaar dat voor velen de boeken in zal gaan als een drama. Of dit nu is vanwege het verlies van dierbaren of de gevolgen van het Coronavirus, zoals het sluiten van de zaak. Voor sommigen waren er ook lichtpuntjes zoals de geboorte van een kind of juist uitbreiding of verandering van de zaak en/of werkzaamheden. Al met al is het een bewogen jaar dat heel veel van iedereen gevraagd heeft. Een jaar wat wij, en velen met ons, maar al te graag afsluiten.

Wij wensen iedereen een mooie jaarwisseling toe en hopen dat 2021 een jaar mag zijn vol geluk, gezondheid en voorspoed!

read more
Marco en ClaraFijne jaarwisseling

Btw-aangifte 2e kwartaal

Het is deze maand weer tijd voor de btw-aangifte van het tweede kwartaal. Wilt u een komen aanleveren? Dan vragen wij u om van te voren aan te geven wanneer u langskomt/langs wilt komen. Zo kunnen wij er voor zorgen dat we niet teveel mensen tegelijk op kantoor krijgen die komen aanleveren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

read more
Marco en ClaraBtw-aangifte 2e kwartaal

Openingstijden Zomerperiode: juli en augustus

Tijdens de zomerperiode hebben wij aangepaste openingstijden.

Wij zijn gesloten van vrijdag 10 t/m maandag 13 juli en van woensdag 29 juli t/m dinsdag 18 augustus.

Wij zijn in deze periode ook telefonisch niet bereikbaar. E-mails en whatsapp-berichten beantwoorden wij enkele dagen nadat we weer geopend zijn.

read more
Marco en ClaraOpeningstijden Zomerperiode: juli en augustus

Compensatieregeling geopend!

De compensatieregeling van € 4.000,- is sinds vrijdag 27-03 geopend. Helaas is er vandaag 28-03 een technische storing bij RVO waardoor aanvragen niet mogelijk is.

De regeling in het kort:

 • De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
 • U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16.30
 • U kunt alleen online aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

•                    • een eHerkenningsmiddel niveau 1

•                    • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);

•                    • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;

•                    • het bankrekeningnummer van uw onderneming;

•                    • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;

•                    • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Hiervoor is een formulier beschikbaar. U hoeft deze niet mee te sturen

De officiële communicatie is te vinden op deze paginahttps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19    

read more
Marco en ClaraCompensatieregeling geopend!

Uitstel belastingaanslagen

Heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van de Coronacrisis? Dan kunt u bijzonder uitstel aanvragen voor het betalen van uw belastingaanslagen.

Dit kan voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en de loonheffingen.

Het uitstel betreft 3 maanden. Na ontvangst van uw verzoek stopt de belastingdienst de invorderingsmaatregelen.

Let op: u kunt pas uitstel aanvragen nadat u de aanslag heeft ontvangen!

Meer informatie over de regeling vindt u bij de belastingdienst.

read more
Marco en ClaraUitstel belastingaanslagen

Compensatieregeling getroffen ondernemers / NOODLOKET

Wij krijgen veel vragen of iemand hier gebruik van kan maken. Hieronder de huidige informatie van de overheid.

Compensatieregeling: De compensatieregeling getroffen sectoren is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

Meer info over deze regeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

read more
Marco en ClaraCompensatieregeling getroffen ondernemers / NOODLOKET

Regelingen voor ondernemers i.v.m. Corona – UPDATE 27-03

Regelingen voor ondernemers i.v.m. Corona – UPDATE 27-03

 1. Uitstel van betaling voor belastingen: Komt u in de betalingsproblemen doordat uw omzet gedaald is als gevolg van het coronavirus, dan kunt u zodra er een naheffingsaanslag opgelegd is om uitstel  van  betaling vragen bij de belastingdienst. Deze regeling geldt voor alle belastingsoorten.
  1. Aanvragen moet via een brief naar de belastingdienst.
 2. Verlagen voorlopige aanslag 2020: Als u een voorlopige aanslag betaald en u verwacht dat uw winst  dit jaar lager zal zijn ten gevolge van het coronavirus, dan kunt u een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen.
  1. Aanpassen gaat via het programma van de belastingdienst of via ons.
 3. Tegemoetkoming loonkosten: Er komt een tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt max 90%. Voorwaarden voor de regeling zijn o.a. dat er minimaal 20% omzetverlies verwacht wordt, de omzetdaling vanaf 1 maart is ingezet en er geen ontslagen vallen.
  1. De regeling wordt nu opgezet en kan binnenkort aangevraagd worden via het UWV.
 4. Bijstand voor zelfstandigen: de bestaande regeling gaat aangepast worden met een kortere aanvraagprocedure. Daarnaast telt vermogen en partnerinkomen niet meer mee.
  1. Deze regeling wordt nu aangepast en kan binnenkort aangevraagd worden bij de eigen gemeente.
 • Gemeente Lingewaard: aanvraag via Gemeente Arnhem.
 • Gemeente Overbetuwe: aanvraag via Gemeente Arnhem.
 • Gemeente Heumen: aanvraag nog onbekend. Contact via ondernemersconsulente mevr. Wattenberg 024-3514024 / awattenberg@heumen.nl
 • Gemeente Renkum: contact opnemen via e-mail naar bedrijven@renkum.nl De gemeente gaat vanaf 27 maart iedereen benaderen dia al aangemeld is.
 • Gemeente Rotterdam: is bezig de regeling op te zetten. Voor nu is er een versnelde procedure BBZ. Hier kan gebruik van gemaakt worden via een formulier op de website van de gemeente en als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Geen liquide middelen zijn.
  • U en/of uw partner geen ander inkomen heeft hoger dan de bijstandsnorm.
  • U heeft acute financiële tekorten c.q. liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen.
 • Gemeente Wijchen: aanvragen via een webformulier op: https://www.wijchen.nl/ondernemers/hulp-voor-ondernemers-coronavirus_43616/
 • Gemeente Mill en Sint-Hubert: telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociaal Domein. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485-396700.
 • Gemeente Deventer: De gemeente en het Ondernemershuis zijn nog in afwachting van deze nieuwe voorwaarden van het BBZ. Tot die tijd kunt u in geval van acute geldnood voor uw levensonderhoud een voorschotaanvraag indienen via gros@deventer.nl. Ondernemers die zich nog niet hebben gemeld en dat alvast willen doen, kunnen een e-mail sturen naar info@ondernemershuis-deventer.nl om zich te laten registreren. Vermeldt u daarin bedrijfsnaam, naam zelfstandig ondernemer, adres en telefoonnummer.

Diverse gemeenten: hebben een regeling voor uitstel zakelijke gemeentelijke belastingen. Zie website van de gemeente voor meer informatie!

https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Coronavirus/Informatie_voor_ondernemers/Uitstel_gemeentelijke_belastingen_voor_ondernemers

https://www.lingewaard.nl/uitstelbelasting

https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Aanvragen_uitstel_gemeentelijke_belastingen_ondernemers

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren: voor enkele sectoren gaat een noodfonds komen met compensatieregelingen voor getroffen sectoren (o.a. horeca en reis-branche).
  • Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. Nog niets bekend over aanvragen.
 2. Verruimde kredietregeling borgstellingskrediet ondernemers: de regering staat meer garant voor leningen van ondernemers. Banken kunnen aanmeldingen bij de overheid.
  • Een lening vraagt u aan via de Bank/Kredietverstrekker.
 3. Rentekorting Qredits: Qredits verlaagt tijdelijk de rente en geeft voor 6 maanden uitstel van aflossing.
  • Informeer bij Qredits.
read more
Marco en ClaraRegelingen voor ondernemers i.v.m. Corona – UPDATE 27-03

Regelingen ondernemers ivm Coronavirus

I.v.m. de vele vragen over regelingen voor ondernemers zetten wij de regelingen hier voor u op een rij.


1. Uitstel van betaling voor belastingen: Komt u in de betalingsproblemen doordat uw omzet gedaald is als gevolg van het coronavirus, dan kunt u zodra er een  naheffingsaanslag opgelegd is om uitstel  van  betaling vragen bij de belastingdienst. Deze regeling geldt voor alle belastingsoorten. Bij deze aanvraag moet een verklaring van ons zitten. Aanvragen moet via een brief naar de belastingdienst.

2. Verlagen voorlopige aanslag 2020: Als u een voorlopige aanslag betaald en u verwacht dat uw winst  dit jaar lager zal zijn ten gevolge van het coronavirus, dan kunt u een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen. Aanpassen gaat via het programma van de belastingdienst of via uw belastingadviseur.

3. Tegemoetkoming loonkosten: Er komt een tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt max 90%. Voorwaarden voor de regeling zijn o.a. dat er minimaal 20% omzetverlies verwacht wordt, de omzetdaling vanaf 1 maart is ingezet en er geen ontslagen vallen. De regeling wordt nu opgezet en kan binnenkort aangevraagd worden via het UWV.

4. Bijstand voor zelfstandigen: de bestaande regeling gaat aangepast worden met een kortere aanvraagprocedure. Daarnaast telt vermogen en partnerinkomen niet meer mee. Deze regeling wordt nu aangepast en kan binnenkort aangevraagd worden bij de gemeente.

5. Compensatieregeling getroffen sectoren: voor enkele sectoren gaat een noodfonds komen met compensatieregelingen voor getroffen sectoren (o.a. horeaca en reis-branche). Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt.

6. Verruimde kredietregeling borgstellingskrediet ondernemers: de regering staat meer garant voor leningen van ondernemers. Banken kunnen aanmeldingen bij de overheid. Een lening vraagt u aan via de Bank/Kredietverstrekker.

7. Rentekorting Qredits: Qredits verlaagt tijdelijk de rente en geeft voor 6 maanden uitstel van aflossing.

Zodra er meer nieuws is sturen wij u een update.

read more
Marco en ClaraRegelingen ondernemers ivm Coronavirus